הקמת תחנת כח במפעל סוגת

לקוח SIEMENS

משך העבודה: מרץ 2018 – אוגוסט 2019

מהות העבודה:

  • הקמת HRSG, BOP, ACC
  • 1,100 טון קונסטרוקציה ומודולים
  • הרכבת 170 טון צנרת
  • 15,500" ריתוכי צנרת מסוגים שונים CS, SS, Alloy
  • בידודים ופיגומים
  • ייצור והקמה של גשרי צנרת.

alt

שומרים ויוצרים קשרים חדשים