התקנת טורבינה בתחנת הכח IPM באר טוביה

• הרכבת טורבינת גז SGT 4000

• טורבינת קיטור SS900

• גנרטור SGen5 2200H

• מערכת כניסת אוויר

• הרכבות מכאניות של ציודים ומשאבות

• קונסטרוקציית פלדה

• צנרת ומערכות

• פיגומים

שומרים ויוצרים קשרים חדשים