אגירה שאובה בגלבוע

לקוח: אלקטרה-שיכון בינוי
מהות העבודה: ייצור והתקנת צנרת פלדה כבדה

שומרים ויוצרים קשרים חדשים