קצא"א

שיפוץ מיכלי איחסון 57,000 מ"ק עבור קצא"א באילת
מהות העבודה: שיפוץ 3 מיכלי איחסון 57,000 מ"ק כולל גג קבוע וגג צף ומערכת איטום.

שומרים ויוצרים קשרים חדשים