תחנת הקישון

ייצור והרכבה של קונסטרוקציה מורכבת כחלק מהקמת מבנה השירות והתחזוקה של רכבת ישראל במתחם הקישון. עבור חברת קן התור.

 

שומרים ויוצרים קשרים חדשים