שיפוץ מאייד ומשחנים

שיפוץ משחנים ומאיידים עבור חברת החשמל (חדרה\אשקלון. מהות העבודה:החלפת מערכות צנרת של מאיידים ומשחנים לבויילרים 560MW

  • עבודה מסביב לשעון בלו”ז קצר ביותר – 5 שבועות.
  • 100% RT לריתוכים, כולל הקמת מעבדה לביצוע ופיענוח בדיקות רדיוגרפיה בזמן אמת.